Bảng Giá Hosting

948,000
/ Năm

BASIC 1

  • Dung lượng : 850 MB
  • Băng thông: 20.000 MB
  • Email POP3: 50 Inbox
  • Sub domain: 2 Domain
  • Database: 2 Data

1.200.000
/ năm

Hot

BASIC 2

  • Dung lượng : 1.250 MB
  • Băng thông: 30.000 MB
  • Email POP3: 70 Inbox
  • Sub domain: 5 Domain
  • Database: 5 Data

1.560.000
/ Năm

COM1

  • Dung lượng : 1.800 MB
  • Băng thông: 50.000 MB
  • Email POP3: 100 Inbox
  • Sub domain: 8 Domain
  • Database: 4 Data

3.000.000
/ Năm

COM2

  • Dung lượng : 4 GB
  • Băng thông: 100.000 MB
  • Email POP3: 150 Inbox
  • Sub domain: 12 Domain
  • Database: 10 Data


Bảng Giá Domain

Gói
/ Năm

Domain 1

  • .com/ .net/ .org/ .biz : 250.000 VNĐ
  • .info : 270.000 VNĐ
  • .cc : 760.000 VNĐ
  • .ws (Bốn ký tự trở lên) : 270.000 VNĐ
  • .tv : 890.000 VNĐ
  • Mobile : 450.000 VNĐ
  • .eu : 270.000 VNĐ
  • .asia : 400.000 VNĐ
  • .me : 610.000 VNĐ
  •  

Gói
/ Năm

Domain 2

  • .tel : 340.000 VNĐ
  • .co: 780.000 VNĐ
  • .com.co/ .net.co/ .nom.co : 450.000 VNĐ
  • .in: 470.000 VNĐ
  • .co.in/ .net.in/ org.in/ firm.in : 240.000 VNĐ
  • .us: 250.000 VNĐ
  • .cn: 477.000 VNĐ
  • .tw: 933.000 VNĐ
  • .com.tw/ .net.tw/ .org.tw: 800.000VNĐ
  • .co.uk/ .me.uk/ org.uk: 360.000 VNĐ

Gói
/ Năm

Domain VN

  • .VN *** 
  • Phí khởi tạo : 350.000 VNĐ
  • Duy trì hàng năm: 480.000 VNĐ
  • .com.vn / .net.vn/ .biz.vn
  • Phí khởi tạo : 350.000 VNĐ
  • Phí duy trì : 350.000 VNĐ
  • .gov.vn/ org.vn/ edu.vn/ .info.vn/ biz.vn/ .name.vn/ .pro.vn/ .health.vn
  • Phí khởi tạo: 200.000 VNĐ
  • Phí duy trì: 200.000 VNĐ

Khách hàng
/

Hot

Lưu ý

  • Các loại tên miền khác xin liên hệ trực tiếp
  • Thời hạn hợp đồng tối thiểu 01 Năm
  • Thanh toán trước 01 Năm/lần
  • VAT 10% tên miền Quốc Tế
  • Tên miền Việt Nam không chịu thuế GTGT