Phần mềm CRM

phanmemcrm.jpg

Nội dung Phần mềm CRM

Picture

1. Quản lý Khách hàng
- Sắp sếp, phân loại thông tin dữ liệu về khách hàng theo một hệ thống có khoa học, dễ đàng tìm kiếm khi cần
- Lưu trữ thông tin trên điện toán đám mây để có thể truy cập dữ liệu tại bất cứ đâu và bất cứ khi nào
- Chuẩn hóa và nâng cao  hiệu quả các quy trình hoạt động của Doanh nghiệ

Picture

2. Quản lý cơ hội bán hàng
      Hệ thống xử lý thông tin của CRM có khả năng chỉ ra những cơ hội bán hàng tiềm năng nhất từ kho dữ liệu khách hàng, tổng hợp và đưa ra số liệu phân tích chi tiết về nhu cầu của toàn bộ khách hàng, lọc và loại bỏ các thông tin trùng lặp; tự động thu thập dữ liệu khách hàng từ các nguồn khác nhau như web, quan hệ ... Toàn bộ quy trình liên quan đến cơ hội bán hàng được theo dõi và xử lý trên hệ thống CRM.
      Để không bao giờ bở lỡ các cơ hội bán hàng tiềm năng nhất, người dùng cần sử dụng CRM và đồng thời thường xuyên tiếp cận khách hàng, tích cực nhập các thông tin chi tiết và khách hàng vào hệ thống hàng ngày. Càng nhiều thông tin đượ cc thu thập, càng nhiều cơ hội bán hàng được mở ra.

Picture

3. Quản lý  công việc
CRM trang bị thời gian biểu cho người dùng và lưu trữ thông tin công việc, tự động nhắc lịch các công việc quan trọng như lịch các công việc quan trọng như lịch gặp gỡ khách hàng, họp nọi bộ công ty... tránh tình trạng bỏ sót việc hay khôn làm việc theo kế hoạch  đã định.
Lê kế hoạch công việc, xem trạng thái công việc, báo cáo  công việc  tại mọi thời  điểm.

Picture

4. Quản lý hợp đồng bán hàng
Quản lý tình trạng hợp đồng bán hàng, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng bán hàng để kịp tiến độ thực hiện với khách hàng.
Theo dõi tiến độ thanh toán, công nợ lên lịch nhắc đợt thanh toán với khách hàng.

Picture

5. Quản lý Marketing
Hỗ trợ thực hiện và  theo dõi hiệu quả các chiến dịch marketing: koanh vùng chính xác đối tượng khách hàng, lượng hóa các mục tiêu, ước tính ngân sách, lập kế hoạch, các báo cáo phân tích và đánh giá hiệu quả của chiến dịch
CRM trang bị hai công cụ chuyên biệt cho marketing là Email marketing và SMS marketing với giao diện đơn giản, dễ sử dụng và hỗ trợ các mẫu e-mail thương mại đa dạng.

Picture

6. Phân tích báo cáo
CRM có khả năng tự động tạo ra các báo cáo và phân tích cụ thể, trực quan dựa trên dữ liệu được người dùng cập nhật. Nhà quản lý doanh nghiệp có thể theo dõi sự thay đổi trong tình hình kinh doanh của doanh nghiệp từng ngày, từng giờ và ở bất cứ nơi đâu.

Picture

7. Quản lý tài liệu
CRM hỗ trợ chia sẽ tài liệu, công văn và tài liệu của  công ty.
Đây cũng là tính năng hỗ trợ khách hàng xây dựng thư viện điện tử của doanh nghiệp  trên  hệ thống CRM.
Giúp khách hàng  lưu  trữ toàn bộ file như :  word, excel, pdf . .. trên phần mềm CRM  và  có  thể chia sẽ từng thư mục theo yêu cầu.